Sin Net

Sin Net Sin Net Sin Net

Opis projektu

Projekt strony internetowej firmy SinNet Systemy Komputerowe.

Wykorzystane technologie

  • w projekcie wykorzystano język JavaScript i/lub bibliotekę jQuery
  • projekt wykonany przy użyciu CSS 2.0
  • projekt wykonany w PHP5
  • projekt wykonany w HTML zgodnie z obowiązującymi standardami
  • projekt wykonany z wykorzystaniem plików XML